Se Angardes visjon for Spelhaugen i Fyllingsdalen i Bergen.

 

Her er Angardes visjon for Spelhaugen i Fyllingsdalen i Bergen. Den utfordres av et Bybanedepot som må flyttes i fjell.

 

 

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

Visjonen utfordres av et Bybanedepot som må flyttes i fjell.