Konseptutredning – Energiløsninger Spelhaugen

Les hele rapporten her Rapport konseptutredning energiløsninger Spelhaugen endelig

 

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

Angarde har ambisjoner om å utvikle Spelhaugen til en grønn og levende bydel, hvor energisystemet kan
bli pilot for utvikling av nye løsninger