GRØNN BYDEL KAN STOPPES AV BYBANENS GIGANTDEPOT

Les hele intervjuet ved å klikke på linken  i det grønne feltet.

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

Dersom det bygges bybanedepot her, sliter vi med å utvikle Spelhaugen til en gåby, sier Morten E. Fredriksen, eier og styreleder av eiendomsutviklingsfirmaet Angarde.