Fem muligheter hvis bybaneparkeringen heller flyttes inn i fjellet

Angarde AS har levert utredning til Bergen kommune og håper å få flyttet Bybanens depot inn i fjellet på Spelhaugen. Vi mener det bør flyttes fordi:

1. Bybanedepot i fjellet er både billigere og enklere å bygge og drifte. Det viser en rapport fra Rambøll.
2. Området blir finere uten store visuelt skjemmende enkeltbygg. Det blir enklere å skape et liv på gateplan med store grøntområder og god plass for gående og syklende.
3. Fjelldepotet kan også inneholde parkeringsplasser, energisentral og bossug. Depotet slik det er planlagt av Bergen kommune, hindrer tilkomst til å legge dette inn i fjellet.
4. Mindre forstyrrelser for beboerne i området i byggeperioden og ingen forstyrrelser ved mulig senere utvidelse.
5. Det er enklere og nok plass til å utvide depotet ved behov, hvis det ligger i fjellet. Da kan man på sikt gjøre dette til hoveddepot for hele trase vest.

Av Morten E. Fredriksen, styreleder og eier av Angarde

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

 

Det planlagte bybanedepotet i Fyllingsdalen i Bergen er 130 meter langt og åtte meter høyt. Området blir like stort som Torgalmenningen og Festplassen til sammen!