Den grønne byen

Flere steder i Bergen har naturområder blitt omdannet til grå betongjungel i byutviklingens navn.

Grøntarealer har måttet vike for kjøpesentre, parkeringshus og boligblokker. Hos oss er det motsatt. Vi går fra asfalt og betong til en grønn, miljøvennlig bydel som er klimanøytral og selvforsynt med energi. I et område som i dag er preget av næringsbygg og parkeringsplasser bygger vi Den grønne byen.

Den grønne byen er ikke for oss. En god bydel skapes av menneskene som tar den i bruk. Derfor bygger vi ikke bare boliger, vi legger også til rette for handel, rekreasjon, kultur og opplevelser. Vårt mål er å skape en bærekraftig, pulserende og urban bydel i Spelhaugen, som syder av liv og livsglede hver dag – hele året.

Menneskene er satt i sentrum i Den grønne byen. Sammen med verdens beste byutviklere har vi designet en bydel som oppfyller menneskenes behov, slik at de kan leve gode liv. Det danske arkitektkontoret Gehl har blant annet skapt anerkjente byrom i både København, New York og Sydney. Nå skaper Gehl, sammen med oss, Den grønne byen – et prosjekt Bergen aldri har sett maken til.

Vi er ikke en eiendomsutvikler som takker for oss når husene er bygget, boligene solgt og butikkarealene utleid. Det er da vi virkelig kommer på banen. Vi skal skape møteplasser og aktiviteter, og bidra til et sterkt samhold i bydelen. Vi har allerede startet på jobben. Vi samler på kunst, samarbeider med lokale ildsjeler, arrangerer markeder og konserter, og vi har invitert utøvende kunstnere inn i et kunstkollektiv. Vi er innflyttingsklar når Den grønne byen kommer.

Den grønne byen skal ikke bare være for Fyllingsdalen. Prinsippene for byutvikling gjelder for hele byen. Vi mener at hele Bergen bør bygges med mennesket i sentrum. Dette er bare begynnelsen.

Følg oss gjerne på Facebook

Illustrasjonsbilder fra Gehl

Kunst og aktiviteter