Arbeidsmiljø i Norsborgsdepån

Angarde har vært på befaring for å se hvordan man kan legge et bybanedepot i fjell. Det nye depotet for tog i Stockholm, som ligger i fjell, skal bli et godt sted å jobbe. Suzanne Jäversjö, bygningsingeniør i BBH Arkitektur & Teknik AB forteller om hva de har gjort for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, med lyd, lys og bilder.

 

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

Svenskene har tilrettelagt for et godt arbeidsmiljø i fjelldepot