Om oss

Vi har endret navn fra Auto 23 til Angarde

Vi skiftet fokus fra bil til grønn eiendomsutvikling på Spelhaugen

Tidligere hadde Auto 23 tollager av nye biler i Fyllingsdalen. Den gang var kravene 2,5 meter høye gjerder med piggtråd på toppen med bommer og porter. Det var strengt forbudt å gi uvedkommende adgang, samt hente ut biler fra lageret før de var fortollet. Disse reglene opphørte en gang på 1990-tallet, men gjerdene, betongmurene, bommene og portene stod igjen.

For å gjøre område publikumsvennlig og sikre de myke trafikantene, ble området i løpet av fire år transformert fra et industriområde til et publikumsvennlig område med busslomme, fortau, fotgjengerfelt, naturstein, grønne planter og bark. Området har i dag tilsammen rundt 3 km gråsteinsmurer.

Vi gir oss ikke med det, for verden går fremover og vi må holde følge. I 2015 skiftet vi fokus fra bil til grønn eiendomsutvikling, noe som gjenspeiles i den visuelle profilen vår gjennom endring og evnen til å bruke ting om igjen på en ny måte.

Vi er stolt av våre hundre mål med næringseiendom på Spelhaugen. Vi har flere spennende leietakere på området som vi har døpt for Allmenningen. I tillegg prøver vi å være en lokal pådriver som skaper aktiviteter for store og små.

Vi liker å se på oss selv som en begeistret, fremoverlent og annerledes eiendomsaktør, som brenner for miljø, kunst og kultur. Visjonen er å bygge en bærekraftig, pulserende og urban bydel på Spelhaugen, med et yrende liv på gateplan.

Ytterligere informasjon om prosjektet finnes under fanen Utvikling.

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

miljøbevisst og endringsvillig

Miljøbevisst og fornybar

«Vi arver ikke jorden av våre forfedre, men låner den av våre barn»

Den grønne motivasjonen er først og fremst et samfunnsansvar, men med en innfallsvinkel av ovenstående ordtak. Fremtidig knapphet, blandt annet på elektrisitet som medfører økte strømpriser er en av mange viktige faktorer.

Ett miljøtiltak er at vi har byttet ut den tradisjonelle oljefyren med egen miljøvennlig pelletsovn. Vårt miljøvennlige CO2-anlegg leverer i dag varme til tretti tusen kvadratmeter i egen bygningsmasse.

Norges vassdrags- og energi direktorat har gitt Angarde konsesjon for Spelhaugen og omkringliggende område. Vi tar miljø- og klimautfordringen alvorlig, derfor vil vi gjøre området selvforsynt med strøm fra en egen CO2-nøytral energisentral, drevet på moderne biobrennstoff.

Vi samarbeider med Enova. Sammen ser vi blant annet på hvordan hydrogen, solceller og såkalte CHP-maskiner som utnytter biobrensel til å produsere både varme og elektrisitet, kan være en del av bydelens fremtidige energiløsninger.

http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/03/Enova-Anders-Solem.pdf

Vi er også en av 22 bedrifter som danner Klimapartnere Hordaland. Medlemskapet forplikter at medlemsbedriftene reduserer sine klimagassutslipp, samt fremmer grønn verdiskapning.

http://klimastiftelsen.no/klimapartnere-hordaland/

Transformasjon

Grønt og i takt med naturen