Om oss

Vi endrer navn fra Auto 23 til Angarde

Vi skifter fokus fra bil til grønn eiendomsutvikling

Vi liker å se på oss selv som en begeistret, fremoverlent og annerledes eiendomsaktør. Våre primærområder er utleie og eiendomsutvikling, i tillegg til dette brenner vi for miljøet, kunst og kultur. Vår visjon er å utvikle Allmenningen til en grønn, levende og attraktiv bydel.

I dag eier og drifter vi rundt hundre mål næringseiendom i Fyllingsdalen vest for Bergen, nærmere bestemt Allmenningen på Spelhaugen. Våre leietakere er en viktig samarbeidspartner for oss. Gjennom fleksibilitet og en åpen og ærlig dialog ønsker vi å bidra til trivsel og langvarige leieforhold.

Verden går fremover og vi må holde følge. Vi satser på grønn og bærekraftig utvikling på Allmenningen. Dette gjenspeiles i den visuelle profilen gjennom endring og evnen til å bruke ting om igjen på en ny måte.

Tidligere hadde Auto 23 tollager av nye biler i Fyllingsdalen. Den gang var kravene 2,5 meter høye gjerder med piggtråd på toppen med bommer og porter. Det var strengt forbudt å gi uvedkommende adgang, samt hente ut biler fra lageret før de var fortollet. Disse reglene opphørte en gang på 1990-tallet, men gjerdene, betongmurene, bommene og portene stod igjen.

For å gjøre område publikumsvennlig og sikre de myke trafikantene ble området i løpet av fire år transformert fra et industriområde til et estetisk område med busslomme, fortau, fotgjengerfelt, naturstein, grønne planter og bark. Området har i dag tilsammen rundt 3 km gråsteinsmurer.

miljøbevisst og endringsvillig

Miljøbevisst og fornybar

«Vi arver ikke jorden av våre forfedre, men låner den av våre barn»

Den grønne motivasjonen er først og fremst et samfunnsansvar, men med en innfallsvinkel av ovenstående ordtak. Fremtidig knapphet, blandt annet på elektrisitet som medfører økte strømpriser er en av mange viktige faktorer.

Ett miljøtiltak er at vi har byttet ut den tradisjonelle oljefyren med egen miljøvennlig pelletsovn.

Vårt miljøvennlige CO2-anlegg leverer i dag varme til tretti tusen kvadratmeter i egen bygningsmasse.

Norges vassdrags- og energi direktorat har gitt Angarde konsesjon for Spelhaugen og omkringliggende område. Det er derfor ikke utenkelig at fyringsanlegget vil utvides på sikt, og vi jobber tett med Norsk Energi for å vurdere fremtidige muligheter.

Vi er også en av 22 bedrifter som danner Klimapartnere Hordaland.

Medlemskapet forplikter at medlemsbedriftene reduserer sine klimagassutslipp, samt fremmer grønn verdiskapning.

http://klimastiftelsen.no/klimapartnere-hordaland/

Transformasjon

Grønt og i takt med naturen