Om oss

Fra Auto 23 til Angarde

vi skifter fokus fra bil til grønn byutvikling

I 2015 skiftet Auto 23 navn til Angarde og endret fokus fra bil til grønn byutvikling. Dette gjenspeiles i den visuelle profilen vår gjennom endring og evnen til å bruke ting om igjen på en ny måte.

Vår visjon er å skape en bærekraftig, pulserende og urban bydel på Spelhaugen. Men for oss betyr bærekraft noe mer. Vi er opptatt av sosial bærekraft. Derfor bygger vi en bydel der det skal være godt å leve, og som syder av liv og livsglede – hele året. Vi skal legge til rette for handel, rekreasjon, kultur og opplevelser. Skape møteplasser og aktiviteter, samt bidra til et sterkt samhold i bydelen.

Vi har allerede startet på jobben.Vi samler på kunst, samarbeider med lokale ildsjeler og arrangerer markeder og konserter. Vi skal være en lokal pådriver som skaper aktiviteter for store og små.

Følg oss på Facebook hvis du gidder

begeistret og fremoverlent

En miljøvennlig bydel

som legger til rette for en miljøvennlig livsstil

Vi skal tilrettelegge for syklister, fotgjengere og kollektivtransport. Vi arbeider for tett samspill mellom bydelens bygningsstruktur og den omkringliggende naturen. Vi skal skape grønne lunger, parker og beplante i stor utstrekning. Ladestasjoner og en generell tilretteleggelse for elbiler er en selvfølgelighet. Da Norges vassdrags- og energi direktorat gav oss konsesjon for levering av fjernvarme på Spelhaugen i Fyllingsdalen, byttet vi ut den tradisjonelle oljefyren med et miljøvennlige CO2-anlegg som i dag leverer varme til rundt tretti tusen kvadratmeter. Vi er stolt medlem av Klimapartnere Hordaland. Et medlemskap som forplikter. Vi skal redusere klimagassutslipp og fremme grønn verdiskapning. Vi gjør det med glede! Vi tar miljø- og klimautfordringen alvorlig. Med støtte fra Enova og bistand fra Sweco har vi utarbeidet en konseptutredning som beskriver fremtidens energiløsninger på Spelhaugen. Kort sagt har utredningen hatt som mål å vise hvordan området kan bli mest mulig selvforsynt med klimanøytral energi fra flisfyrte CHP-maskiner i kombinasjon med solceller, biokjel og energilagring.    

Transformasjon

Grønt og i takt med naturen

«Vi åpnet vårt nye Varehus 28. desember 2015 til stor suksess! Vi har hatt et meget godt samarbeid med Angarde fra vi startet planlegging og hele veien under oppbygging av Varehuset. For oss fremstår Angarde som svært seriøse og løsningsorienterte, vi ser fram til videre samarbeid med Angarde» Arne Gåssand, Varehussjef Skeidar Fyllingsdalen AS