Om oss

Vi har endret navn fra Auto 23 til Angarde

Vi skiftet fokus fra bil til grønn eiendomsutvikling

Vi liker å se på oss selv som en begeistret, fremoverlent og annerledes eiendomsaktør. Våre primærområder er utleie og eiendomsutvikling, i tillegg til dette brenner vi for miljøet, kunst og kultur. Vår visjon er å utvikle Spelhaugen til en grønn, levende og attraktiv bydel.

I dag eier og drifter vi rundt hundre mål næringseiendom i Fyllingsdalen vest for Bergen, nærmere bestemt på Spelhaugen. Våre leietakere er en viktig samarbeidspartner for oss. Gjennom fleksibilitet og en åpen og ærlig dialog ønsker vi å bidra til trivsel og langvarige leieforhold.

Verden går fremover og vi må holde følge. Vi satser på grønn og bærekraftig utvikling, noe som gjenspeiles i den visuelle profilen gjennom endring og evnen til å bruke ting om igjen på en ny måte.

Tidligere hadde Auto 23 tollager av nye biler i Fyllingsdalen. Den gang var kravene 2,5 meter høye gjerder med piggtråd på toppen med bommer og porter. Det var strengt forbudt å gi uvedkommende adgang, samt hente ut biler fra lageret før de var fortollet. Disse reglene opphørte en gang på 1990-tallet, men gjerdene, betongmurene, bommene og portene stod igjen.

For å gjøre område publikumsvennlig og sikre de myke trafikantene ble området i løpet av fire år transformert fra et industriområde til et publikumsvennlig område med busslomme, fortau, fotgjengerfelt, naturstein, grønne planter og bark. Området har i dag tilsammen rundt 3 km gråsteinsmurer.

Vi har skiftet fokus fra bil til grønn eiendomsutvikling. Vår visjon er å bygge en bærekraftig, pulserende og urban bydel i Spelhaugen, med liv på gateplan.

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn

miljøbevisst og endringsvillig

Miljøbevisst og fornybar

«Vi arver ikke jorden av våre forfedre, men låner den av våre barn»

Den grønne motivasjonen er først og fremst et samfunnsansvar, men med en innfallsvinkel av ovenstående ordtak. Fremtidig knapphet, blandt annet på elektrisitet som medfører økte strømpriser er en av mange viktige faktorer.

Ett miljøtiltak er at vi har byttet ut den tradisjonelle oljefyren med egen miljøvennlig pelletsovn. Vårt miljøvennlige CO2-anlegg leverer i dag varme til tretti tusen kvadratmeter i egen bygningsmasse.

Norges vassdrags- og energi direktorat har gitt Angarde konsesjon for Spelhaugen og omkringliggende område. Vi tar miljø- og klimautfordringen alvorlig, derfor vil vi gjøre området selvforsynt med strøm fra en egen CO2-nøytral energisentral, drevet på moderne biobrennstoff.

Vi samarbeider med Enova. Sammen ser vi blant annet på hvordan hydrogen, solceller og såkalte CHP-maskiner som utnytter biobrensel til å produsere både varme og elektrisitet, kan være en del av bydelens fremtidige energiløsninger.

http://byggalliansen.no/nyside/wp-content/uploads/2016/03/Enova-Anders-Solem.pdf

Vi er også en av 22 bedrifter som danner Klimapartnere Hordaland. Medlemskapet forplikter at medlemsbedriftene reduserer sine klimagassutslipp, samt fremmer grønn verdiskapning.

http://klimastiftelsen.no/klimapartnere-hordaland/

Transformasjon

Grønt og i takt med naturen